Druhy antinikotínovej terapie

Základná terapia proti fajčeniu a iným závislostiam

Štandardná terapia rozšírená o biorezonančný čip + voda 

(biorezonančný čip znásobuje účinky terapie)  

Nadštandardná terapia ( biorezonančný čip + voda + dodatočné programy na odblokovanie psychických závislostí) 

V prípade že sa po terapii proti fajčeniu objavia do 30 dní abstinenčné príznaky prípadne dôjde k recidíve, tak máte nárok na opakovanú terapiu.